UNOS POČETNOG STANJA PODATAKA – SPINIFT

UNOS POČETNOG STANJA PODATAKA – SPINIFT
Unos početnog stanja predstavlja jedan od važnijih i najtežih poslova u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu Zakon o SPINiFT).
Računovodstvena agencija najčešće nema dovoljno vremena i stručnih resursa u primeni Zakona o SPNiFTda bi brzo i tačno unela početni fond podataka o svojim klijentima u baze podataka vezane za sprečavanje pranja novca. Iz napred iznetih razloga veliki broj računovodstvenih agencija nema unete početne podatke o svojim klijentima pa samim tim nisu u mogućnosti da adekvatno postupaju sa svojim klijentima u skladu sa primenom Zakona o SPNiFT.
U daljem tekstu pozabavićemo se podacima koje je računovodstvena agencija primenom Zakona o SPINiFT i smernicama Uprave za sprečavanje pranja novca dužna da vodi o svakom svom klijentu.
  1. Osnovni podaci – Naziv klijenta, Datum prihvatanja klijenta, Vrsta klijenta (preduzetnik, doo, udruženje, poljoprivredno gazdinstvo,…….), Vrsta usluge shodno zaključenom ugovoru o poslovnom odnosu (sveobuhvatne računovodstvene usluge, obračun zarada, poresko savetovanje,….), Ocenu stepena pretnji klijenta klijenta u zavisnosti od delatnosti klijenta (Nacionalna procena rizika), Ocena ranjivosti klijenta u zavisnosti od delatnosti (Nacionalna procena rizika), Izjava klijenta (zastupnik i vlasnik) da li je funkcioner ili u vezi sa funkcionerom.
  2. Podaci o klijentu – Matični broj, PIB, Sedište
  3. Podaci o Zastupniku, Vlasniku, Stvarnom vlasniku – Ime, Prezime, Mesto i datum rođenja,  Mesto  i adresu stanovanja, JMBG, Broj lične karte/pasoša

Svi napred izneti podaci unose se u Baze podataka vezano za sprečavanje pranja novca.   Unos  napred iznetih podataka predestavlja veliki posao i traži odgovarajuće vreme za unos podataka. Ovo vreme Računovodstvena agencija najčešće nema na raspolaganju da bi uneli podatke bez trošenja vremena koje je neophodno za obavljanje redovnih poslova za delatnost ođenja poslovnih knjiga klijenata

Naš tim sa iskustvom unosa podataka vezano za sprečavanje pranja novca stoji Vam na raspolaganju i može da Vam pruži svu neophodnu pomoć koja Vam je potrebna u ovom segmentu primene Zakona o SPNiFT.

Poseban akcenat dajemo na blagovremenom i tačnom unosu podataka o klijentima koji su osnov za dalju primenu Zakona o SPNiFT u praksi.

Ako imate pitanja u vezi sa opisanim postupkom i Vašim zakonskim obavezama , javite nam se na e-mail   infobeara021@gmail.com   ili na          telefon 063/560/346 (Beara Jovan).