PRIPREME PODATAKA KLIJENATA U SKLADU SA ZAKONOM – SPNiFT

PRIPREME PODATAKA KLIJENATA U SKLADU SA ZAKONOM – SPNiFT

Prvi korak  u pripremi pre unošenja kompletiranih podataka za unos u baze podataka za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca je izbor datuma početnog stanja. Preporučujemo da to bude 01.01. 2018, ili 01.01.2019, ili 01.01.2020, ili 01.01.2021 ili  01.01.2022, ili 01.01.2023.

Drugi korak  sačiniti spisak aktivnih klijenata koje je agencija vodila od izabranog početnog datuma do tekućeg datuma, stim da se kao datum prihvatanja uzima datum početka vođenja poslovnih knjiga, a ako nam stvarni datum početka vođenja poslovnih knjiga nije poznat, uzima se približni datum kada smo zaključili poslovni odnos

Treći korak  za  one klijente koji su prekinuli poslovni odnos sa agencijom, pre izabranog početnog datuma preporučujemo da  se ne uvode u dokumentaciju, isto važi i za klijente koji su otišli u toku izabranog perioda a nije dostupan veći broj podataka koji se traže Zakonom. Za sve ovakve otišle klijente kod kojih je pribavljanje dokumentacije otežano a često i nemoguća, treba sačiniti službenu belešku sa navođenjem podataka koji su nam dostupni

Četvrti korak je izrada spiska klijenata koje unosimo u EXCEL tabelu.  U tabelu se unose sledeći podaci:

——————————————————————————————————————————————————————————————————–   Redni      Naziv klijenta      Mat.broj Pib   Datum            Datum       Funkcioner        Napomena

broj                                                              prihvatanja   odlaska      u vezi sa funkc. ———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Peti korak  je prikupljanje prateće dokumentacije: lična karta ili pasoš (zastupnika, vlasnika), izjava da li je zastupnik ili vlasnik funkcioner odnosno u vezi sa funkcionerom, rešenje  iz APR-a, ako je rešenje staro ili nepotpuno, štampa se preko pretraga APR-a validno rešenje.                     

 Po završetku petog koraka prihvatanja i kompletiranja prateće dokumentacije stekli su se uslovi za unos podataka u bazu podataka – sprečavanje pranja novca, putem specijalizovanog programa ( SPINIFT,…..) ili u bazu podataka sačinjenu pomoću EXCEL-a.

Ako imate pitanja u vezi sa opisanim postupkom i Vašim zakonskim obavezama , javite nam se na e-mail   infobeara021@gmail.com   ili na Tel. 063/560/346 (Beara Jovan).

TU SMO DA VAM POMOGNEMO!