Međunarodni dan računovodstva

Međunarodni dan računovodstva

Međunarodni dan računovodstva slavi se 10. novembra svake godine, to je datum koji ujedinjuje sve ljude u računovodstvenoj struci.

10. novembra 1494, knjiga pod nazivom Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita (sve o aritmetika, geometrija i proporcije) objavljena je u Veneciji.

Ovo je prva knjiga koja ima za cilj da sažme matematičko znanje u tom vremenu.

Summa de Arithmetica

Jedan od Tractatus od Summa, pod nazivom „Particularis de computis et scripturis“ (O računima i ostalim  spisima), daje detaljan opis venecijanskog knjigovodstva.

To je bio prvi štampani esej o dvojnom  knjigovodstvu – pod nazivom „Metoda Venecije“ i bila je to osnovna baza nekih rasprostranjenih radova, vezanih za trgovačko računovodstvo.

Autor knjige bio je italijanski matematičar i franjevački fratar Luca Bartolomeo de Pacioli. 

Fratar Luca Bartolomeo de Pacioli.

Iako je dvojno knjigovodstvo vođeno vekovima, Pacioli je sa 27-stranica rasprave, na temu dvojnog računovodstva, zaslužio naslov „otac modernog računovodstva.“ 

U objavljenoj raspravi uključena je većina obračunskih metoda, koje mi danas  poznajemo.

Na primer, opisao je koršćenje poslovnih knjiga. 

Njegove poslovne knjige su uključivale imovinu (uključujući potraživanja i zalihe), obveze, kapital, prihod, rashod i račune.

Luca je prikazao zatvaranja poslovnih knjiga na kraju godine i predložio da se uspostavi ravnoteža, koristeći uravnotežene poslovne knjige.

Njegov prikaz metode  ukazivao je na širok raspon tema iz računovodstva i  etike u obračunu troškova.

Brojni sitni detalji tehnike knjigovodstva, utvrđenih od Paciolija, korišćeni su u računovodstvenoj profesiji tokom sledeća četiri veka.

Najbolji dokaz da je Paciolijev rad bio veoma značajan je činjenica da je u vreme objavljivanja opisa metode  – 10. Novembra 1494. godine, to bio veoma skup poduhvat, jer je Guttenberg, samo 25 godina ranije, izmislio metalni tip slova.