O NAMA – Online kursevi – a

Info Beara je sajt specijalizovan za produkciju online kurseva koji se odnose na primenu u praksi

  • PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA
  • ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA I LICA (GDPR)
  • POSLOVA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA U SKLADU SA POZITIVNOM ZAKONSKOM REGULATIVOM
  • SPINFT – CLAUD PROGRAM ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
  • ROKOVNIK – CLAUD PROGRAM ZA VOĐENJE INTERNIH EVIDENCIJA KAO ŠTO SU: UGOVORI SA KLIJENTIMA